Homage à Mozart (2005)

Durada: 10′
Escrit per al pianista Eric Himy en commemoració del 250 aniversari de la mort de Mozart 2006.
Múltiples actuacions parcialment patrocinat pel Fòrum d'Amèrica Compositors través del seu Programa Encore, donar suport a actuacions repetides de noves obres.

2006-07 Concerts.
NOTES DEL PROGRAMA

Extracte d'àudio 1
Extracte d'àudio 2

Publicat per Hofmeister Musikverlag.